Ο Όμιλος

history Όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας, συνεργασίας αλλά και εμπειρίας με μεγάλους Οίκους προμηθευτών παγκοσμίως συνετέλεσαν στη δημιουργία ενός δυναμικού ομίλου επιχειρήσεων μακροπρόθεσμου χαρακτήρα με 4 στρατηγικούς τομείς:
Βιομηχανία Κρέατος, Γενικό Εμπόριο, Foodservice, Logistics.

Η βιομηχανία κρέατος υπήρξε ιστορικά ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Ομίλου με τον οποίο όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες παρουσιάσαν σημαντικές συνέργειες. Καθοριστικό ρόλο κατέχει και ο τομέας του γενικού εμπορίου προσδίδοντας ιδιαίτερη δυναμική και πλεονεκτήματα στον Όμιλο.

Η Sabi food service, με την πιο ολοκληρωμένη γκάμα στην Ελλάδα, στηρίζει τους επαγγελματίες της εστίασης όχι μόνο με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, αλλά και συμβουλευτικά, με αναγνωρισμένους chefs, για καινοτόμα και κερδοφόρα προϊόντα, καθώς και για το "στήσιμο" του μενού.

Η Bikas Logistic Services είναι το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών, και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσής τους ως το σημείο κατανάλωσής τους, ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των συνεργατών του καναλιού εφοδιασμού, πού μπορεί να είναι προμηθευτές, μεσάζοντες, εταιρείες παροχής υπηρεσιών Third Party Logistics (3PL), και πελάτες.

H Sabi  αποτελεί το νέο concept του ομίλου και είναι ο λόγος για τον οποίο κρατάτε το ενημερωτικό αυτό φυλλάδιο στα χέρια σας. Με την επίσκεψή σας στους χώρους μας θα καταστεί σαφές το γιατί πιστεύουμε πως Θα καινοτομήσουμε στην δραστηριότητα αυτή, αλλά και θα σας είναι πασιφανή τα εχέγγυα που θα δικαιολογήσουν την επιλογή σας, συγκρίνοντάς μας με άλλες εταιρίες.

/